Záruka 5 let na hodinky

Datum: 1.4.2016

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Na zakoupené zboží prodejce poskytuje nad rámec záruky uvedené v záručním listě prodlouženou záruku v délce pěti let od data prodeje. Tato rozšířená záruka se poskytuje pouze na funkčnost a přesnost stroje hodinek.

Pokud se na hodinkách v záruční době vyskytne závada krytá touto zárukou, předložte je spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem k bezplatné opravě nebo výměně v prodejně, kde jste je zakoupili. Hodinky můžete také poslat poštou jako cennou zásilku řádně zabalenou s popisem závady na adresu prodejny, kde jste je zakoupili.

Před uplatněním reklamace mějte prosím na zřeteli, že záruka se nevztahuje na:

  1. Závady způsobené používáním hodinek v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně, jejich úpravami či neodborným zásahem do nich. Seznamte se proto prosím se zásadami správné péče a používáním hodinek uvedenými v návodu k použití.
  2. Závady vzniklé při požárech nebo přírodních katastrofách.
  3. Případy, kdy není při reklamaci předložen řádně a úplně vyplněný záruční list nebo doklad o prodeji, ze kterého lze jednoznačně určit model hodinek, který může záruční list nahradit.
  4. Opotřebení hodinek způsobené běžným používáním nebo používáním v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně. Jde zejména o opotřebení skla, pouzdra a náramku nebo řemínku, či o vybití baterie, pokud je v hodinkách použita.
  5. Reklamace parametrů a funkcí, které jsou v souladu s parametry a funkcemi uvedenými v návodu k použití.
  6. Závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinak než autorizovaným servisem výrobce anebo prodejcem.
  7. Jiné závady než funkce a přesnosti stroje v období rozšířené záruky poskytnuté prodejcem.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Společnost KOSCOM HODINKY s. r. o. garantuje tímto prohlášením záruku, která v případě některých značek hodinek může být delší, než je záruční doba stanovená výrobcem. Po dobu záruční lhůty garantované výrobcem zajišťuje prodávající vyřizování reklamaci v součinnosti s autorizovaným servisem výrobce. Po zbytek záruční doby zajišťuje prodávající reklamační řízení sám a na své náklady.